Jäteasemien kehittäminen vaatii ketteryyttä ja uudenlaista näkökulmaa. Rosk’n Roll Oy:n Jani Immonen löysi kehittämisen kumppaniksi Oululaisen M-Technology Oy:n. Jani Immonen toimii Rosk’n Roll Oy:n aluepäällikkönä ja vastaa jätekeskuksiin liittyvästä työstä ja jäteasemien toiminnasta. Immonen on ollut alalla jo yli 10 vuotta, joten jätehuollon kehittämistarpeet ovat hänelle tuttuja. Yksi kehittämiskohde on parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa jäteaseman käyttö tarvittaessa vuorokauden ympäri. Tähän tarpeeseen on WiseMaster Eco -ratkaisu vastannut. 

Rosk’n Roll Oy on Itä- ja Länsi-Uudellamaalla kuntien jätehuoltoa hoitava yhtiö. Yhtiö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk’n Roll Oy fuusioituivat. Fuusioituneen yhtiön liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa ja toiminta-alueella asuu 230 000 asukasta.

Laaja WiseMaster Eco -ratkaisu käytössä

WiseMaster Eco -ratkaisu on ollut Rosk’n Rollilla tuotannollisessa käytössä vuodesta 2017 alkaen alueen 15 jäteasemalla. Rosk’n Roll hyödyntää monipuolisesti ratkaisun eri osia. Asemilla on käytössä mobiilikassa-ratkaisut täydennettynä palvelupistekassoilla, joita käytetään perinteiseen tapaan toimistossa. Sen lisäksi WiseMaster Eco toimii yhtiön jäteasemien kunnossapitojärjestelmänä. Myös yrityksen nettisivujen kautta lähetetyt palautteet tallennetaan ja käsitellään WiseMaster Eco -järjestelmässä.

Kesällä 2019,Rosk’n Roll pilotoi WiseMaster Eco -järjestelmän itsepalveluratkaisua yhteistyössä M-Technology Oy:n kanssa. Pilotissa testattiin itsepalveluratkaisua jäteaseman toimintaa. Suunnittelun lähtökohtana olivat jäteaseman asiakkaat.

“Aina pitäisi asettua asiakkaan asemaan. Miten asiakas käyttää jäteasemaa nyt? Miten hän haluaisi tai voisi käyttää jäteasemaa tulevaisuudessa? Pilotti on antanut meille todella paljon eväitä jatkokehitykseen. Olemme nähneet, mikä toimii ja mikä ei toimi. Pilotissa mm. selvisi, että kuorman koon ja laadun määrittäminen on asiakkaille kaikkein vaikeinta. Tästä tiedämme nyt, että käyttöliittymän suunnitteluun pitää varata hyvin aikaa. Tavoitteena on selkeä, asiakasta opasta ja tarpeeksi lyhyt käyttöliittymä, jotta automaattia olisi myös nopea käyttää.” Immonen kertoo.

Matka itsepalveluautomaatin pilottiin on ollut pitkä ja sitä on edeltänyt huolellinen suunnittelu. “Ensimmäiset keskustelut M-Technologyn kanssa taidettiin käydä jo 2016”, Jani Immonen muistelee. “Vaatimusmäärittelyn teossa M-Technologyn asiantuntijat ovat kyllä ammattitaitoisia. Määrittelyt tehtiin niin huolella, ettei nyt toteutusvaiheessa suuria yllätyksiä ole tullut – vaikka ohjelmistokehityksestä puhutaankin.” Immonen toteaa tyytyväisenä.

Vaiheittaisella toteutuksella hyviä tuloksia

Jani Immonen mielestä uuden kehittäminen vaatii aikaa ja erityisesti tarpeeksi ihmisiä.
“Me on Rosk’n Rollilla panostettu omaa aikaa projektinhallintaan, testaukseen ja käyttöönottoon. Suomessa on vähän sellainen paha tapa, että kehittämistyön tulokset eli esim. uuden järjestelmän käyttöönotto lykätään henkilökunnalle, jolla on jo entuudestaan 100% työkuorma. Ei ihme, jos investoinneista ei saada tuloksia. Kun vaiheittain edetään ja huolehditaan resursseista, saadaan hyödyt irti.” Immonen toteaa.

“Toinen tärkeä edellytys onnistumiselle on se, ettei kehittämisprojekteissa muuteta liian isoa kokonaisuutta kerralla. On parempi edetä pienin askelin. Jätehuollossa on käytössä paljon erilaisia järjestelmiä ja ohjelmia. Jos liian isoa osaa siitä aletaan uudistamaan kerralla, käy helposti niin, että oleellista hiljaista tietoa hukkuu ohjelmistotoimittajan ja tilaajan välille. Hankittu kokonaisuus ei sitten toimi, niin kuin pitäisi tai sitä ei saada kunnolla käyttöön”, Jani Immonen kiteyttää kokemuksiaan.

Rosk’n Rollin ja M-Technologyn yhteistyö on jatkunut ja uutta on kehitetty jatkuvasti. Vuoden 2020 aikana Loviisan jäteasemalla on alettu tarjota mahdollisuutta hoitaa puutarha- ja risujätteiden sekä vaarallisten aineiden tuonti automaattisen kulunvalvontaratkaisun ja automaattikontin avulla silloinkin, kun jäteasema on kiinni. Käyttöönotto on jälleen yksi askel eteenpäin projektissa, jossa tavoitteena on varustaa kaikki 15 Rosk’n Rollin jäteasemaa vastaavalla ratkaisulla.

”Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön: M-Technology on joustava ja asiakaslähtöinen kumppani tällaiseen pitkäkestoiseen kehittämiseen”, kehuu Jani Immonen.

Kiinnostuitko WiseMaster Eco -ratkaisusta?

Parhaiten tarpeesi selviävät, kun sovimme tapaamisen. Hoidamme sen joko etänä tai kasvokkain. Ota yhteyttä ja selvitä, miten jäteyhtiösi voisi hyötyä ratkaisustamme.

“Järjestelmän toimittajan M-Technologyn toimihenkilöt osaavat todella hyvin kuunnella, mitä asiakas tarvitsee. Kuuntelun pohjalta he osaavat kuvata, miten järjestelmä pitää toteuttaa ja sitten myös toteuttavat sen!”

Jukka Saukko

Tuotantopäällikkö, Vestia Oy

Aleksi
Palosaari
Kai
Salo
Matti
Myllylä

Jätä yhteystietosi alle ja otamme yhteyttä!

    Lähetettyäni tietoni suostun siihen, että minuun otetaan yhteyttä.