Vestia Oy vihki käyttöönsä uuden etävalvomon 21.9.2020. Uutta etävalvomoa käytetään Kalajokilaakson alueella sijaitsevien lajittelupihojen eli pienten jäteasemien valvontaan. Elinkeinoministeri Mika Lintilä suoritti juhlallisesti valvomon vihkimisen. Vestia on edelläkävijä jätehuollon palvelujen digitalisoinnissa. Käyttöön vihitty Vestia Oy:n lajittelupihojen etävalvomoratkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Elinkeinoministeri Lintilä mainitsi puheessaan, että ratkaisu voi kiinnostaa myös ulkomailla.

Valvomo tukee pienten jäteasemien itsepalveluratkaisua

Usein pienillä paikkakunnilla jäteasemien aukioloajat ovat lyhyet ja palveluiden saatavuus huono. Vestia Oy:n uusi valvomo on suunniteltu ennen kaikkea ratkaisemaan tämä ongelma. Uusi valvomo liittyy läheisesti myös WiseMaster Eco -itsepalveluratkaisun käyttöön. Jäteasemaverkoston modernisoinnin yhteydessä Vestia laajentaa käytössä olevaa WiseMatser Eco -itsepalveluratkaisua uudistetuille jäteasemille. Valvomosta käsin seurataa jäteasemien itsepalvelua. Kuva- ja puheyhteyksien avulla voidaan tarvittaessa auttaa itsepalveluasiakkaita.

Jäteasemilla itsepalveluratkaisuna toimivat WiseMaster Eco -itsepalvelukioskit. Kioskin käyttö on suunniteltu yhdessä jäteyhtiöiden kanssa sellaiseksi, että asiakas voi hoitaa jätteen tuonnin ja maksun itsepalvelukioskin avulla nopeasti ja mutkattomasti.

Vestia on edelläkävijä jätehuoltoalalla

Vihkimistilaisuudessa Elinkeinoministeri Lintilä muisteli puheensa aluksi Vestian perustamista ja toi esille, kuinka yritys on ottanut isoja harppauksia jätehuoltoyhtiönä. Hän on sitä mieltä, että nyt käyttöönotetulla lajittelupihojen etävalvonnalla voi olla kiinnostusta myös muualla kuin Suomessa.

Myös Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä toi puheessaan esille, että Vestia on edelläkävijä kuntaomisteisena jätehuoltoyhtiönä palveluiden digitalisoimisessa. Hänen mielestään nyt vihitty automatisoitu lajittelupihapalvelu toimii esimerkkinä muille jätehuoltoyhtiöille.

Valvomon avulla parempaa palvelua

Ongelmatilanteissa on aina apu lähellä. Jos asiakkaalle tulee ongelma itsepalvelussa, voi hän ottaa etäyhteyden valvomoon. Vestian etävalvomosta henkilökunta opastaa asiakasta etänä. Ratkaisu mahdollistaa tilanteen seuraamisen ja laitteistojen valvonnan ilman, että henkilökunnan on oltava fyysisesti paikan päällä.

Valvomo parantaa myös jäteasemien turvallisuutta. Jatkuvan valvonnan avulla voidaan nopeasti havaita, jos jäteasemalla on asiattomia henkilöitä tai alueella syntyy muita ongelmatilanteita. Samalla valvomon henkilökunta voi seurata jätteiden lajittelua oikeisiin keräyspisteisiin sekä tarvittaessa opastaa asemien asiakkaita etäyhteyden avulla.

Published On: 10.10.2020 / Categories: Etävalvomo, Itsepalvelujärjestelmä /