Kalajoella otettiin ensiaskel kohti automatisoitua sekä digitalisoitua jätehuoltoa. Vestia Oy avasi 11.9.2020 Kalajoelle uuden lajittelupihan. Kalajoen lajittelupiha on suhteellisen pienen volyymin jäteasema, joka tarjoaa nyt täyden itsepalvelun jätteitä tuoville asiakkailleen. Ratkaisu pohjautuu WiseMaster Eco -itsepalveluratkaisuun.

Täysi itsepalvelu on mahdollista pienellä jäteasemalla

Vestia Oy:n avaama Kalajoen lajittelupiha on suhteellisen pienen volyymin jäteasema, joka tarjoaa täyden itsepalvelun jätteitä tuoville asiakkailleen. Aiemmin itsepalveluratkaisut ovat vaatineet mittavat investoinnit, ja sen vuoksi ratkaisua on käytetty vain suurissa jätteenkäsittelykeskuksissa. Nyt avattua lajittelupihaa on suunniteltu alusta alkaen itsepalvelua silmällä pitäen, jolloin asemalle on voitu sijoittaa täysi itsepalveluratkaisu kustannustehokkaasti.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan jätehuollosta vastaava Vestia Oy on luottanut M-Technology Oy:n WiseMaster Eco -järjestelmään jo usean vuoden ajan. Itsepalveluratkaisu on ollut jo yli vuoden käytössä yhtiön suurimmassa toimipaikassa, Ylivieskan jätekeskuksessa sekä pienemmällä Haapaveden jäteasemalla. Nyt itsepalvelua ollaan laajentamassa myös muihin pienempiin maakunnallisiin toimipisteisiin.

Kalajoen lajittelupihan itsepalvelu hoituu WiseMaster Eco -järjestelmän itsepalveluautomaatin eli itsepalvelukioskin avulla. Itsepalvelukioskilla asiakas voi helposti ilmoittaa tuomansa jätteet sekä hoitaa maksun nopeasti ja vaivattomasti täysin itsenäisesti. Jäteaseman toimintaa seurataan reaaliajassa, tarvittaessa kameroiden avulla.

Pidemmät aukioloajat itsepalvelun avulla

Yksi itsepalvelun tärkeimmistä hyödyistä on, että Kalajoen lajittelupihan aukioloajat ovat merkittävästä laajemmat. Pienet paikalliset jäteasemat ovat usein avoinna vain kerran viikossa muutamia tunteja kerrallaan. Itsepalveluratkaisun avulla automatisoitu Kalajoen lajittelupiha on auki kaikkina arkipäivinä klo 10 – 17, mikä on aivan muuta kuin mihin pienillä jäteasemilla ollaan totuttu. Henkilökuntaa on paikalla kaksi kertaa viikossa, jolloin myös henkilökohtainen palvelu on mahdollista. Henkilökunta palvelee asiakkaita WiseMaster Eco -mobiilikassan avulla, jolloin asiointi hoituu asiakaslähtöisesti missä tahansa jäteaseman alueella.

WiseMaster Eco -itsepalveluratkaisu tarjoaa jäteyhtiölle kustannustehokkaan mahdollisuuden tarjota toimialueensa asiakkaille entistä laajemmat aukioloajat. Kokemukset itsepalvelusta ovat olleet hyviä ja asiakkaat valitsevat suuremmissa käsittelykeskuksissa myös mielellään itsepalvelun sen sijaan, että asioisivat perinteisesti toimiston kautta.

Itsepalveluratkaisu skaalautuu tarpeen mukaan

M-Technology Oy otti WiseMaster Eco -itsepalveluratkaisun suunnittelussa huomioon erilaiset tarpeet ja käyttökohteet. Ratkaisun laajuus sovitetaan aina käyttökohteen mukaan. Kalajoella käyttöön on otettu laajin itsepalveluratkaisu, missä kaikki toiminnot onnistuvat yhden itsepalvelukioskin avulla. Ratkaisu voi olla myös suppeampi, jolloin asiakas ilmoittaa jätteen tuonnin etukäteen verkossa ja hoitaa myös maksun verkkopankin tai maksukortin avulla verkossa. Asiakas voi myöhemmin tunnistautua jäteasemalla saamansa QR- koodin avulla ja tuoda jätteet jäteasemalle hänelle sopivana aikana.

Kaikki WiseMaster Eco -järjestelmän ominaisuudet on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa ja ne on testattu kentällä toimiviksi. Tämän avulla voidaan varmistaa se, että ominaisuudet ja toiminnot ovat aidosti sellaiset, jotka auttavat jätealan toimijoita kehittämään keskustensa toimintaa nykyaikaisemmaksi.

Published On: 9.10.2020 / Categories: Itsepalvelujärjestelmä, Lajittelupihat /