Digitaaliset ratkaisut ovat löytäneet tiensä myös kunnallisten jätelaitosten luo. Kaikki itsepalvelua parantavat mahdollisuudet ovat kokeilujen perusteella kehittäneet asiakaspalvelua ja laajentaneet jäteasemien aukioloaikoja. Asiakkaat ovat ottaneet ilolla uudet palvelumuodot vastaan. Digitaalisilla palveluilla nykyaikaistetaan toimintaa, luodaan uusia toimintamalleja palveluihin sekä parannetaan jätealan imagoa niin palveluntarjoajana kuin työnantajana.

Investointi digitaaliseen itsepalveluun avaa uusia mahdollisuuksia

Itsepalvelumahdollisuudet ovat nykyaikaa. Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen itsepalvelun keinoin laajentaa jäteasemien toimintamahdollisuuksia. Jäteasemien itsepalvelun kehittäminen nostaa väliaikaisesti investointikustannuksia, mutta vastavuoroisesti se pienentää operatiivisia kustannuksia.

HSY rakentaa yhdessä M-Techonology Oy:n kanssa uuden sukupolven palveluratkaisua Sortti-asemilleen. Uusi Sortti-järjestelmä pohjautuu Wisemaster Eco -ratkaisuun. Sitä on pilotoitu vuoden 2020 alussa Kivikon Sortti-asemalla. Osia järjestelmästä käyttöönotetaan lokakuun aikana ja täydessä laajuudessaan uusi järjestelmä otetaan käyttöön kaikilla Sortti-asemilla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Projektin alussa HSY selvitti tarkemmin asiakasryhmänsä, jotka todennäköisesti käyttäisivät itsepalvelua. Pääasiakasryhmistä tunnistettiin muun muassa  rakennusliikkeet sekä omaa kotiaan remontoivat, jotka haluavat asioida jäteasemalla nopeasti ilman turhia välikäsiä.

Selvityksen pohjalta HSY lähti rakentamaan Sortti-asemille palvelukokonaisuutta, joka sisältää kaksi kaistaa: itsepalvelukaistan sekä henkilökohtaisen palvelun kaistan. M-Technologyn kanssa rakennettava eSortti mahdollistaa uudet digitaaliset asiointitavat. Jokaiselle asemalle tulee käyttöön uusimpaan teknologiaan pohjautuvat mobiili- ja palvelupistekassat, tunnistautumispääteet ja asiointipäätteet.

Jätteille oma verkkokauppansa

M-Technologyn kanssa rakennettava eSortti mahdollistaa jätteiden kirjauksen ennakkoon verkkokaupan kautta. Näin jäteasemalla asioiva asiakas voi milloin vain sekä mistä vain ostaa ennakkoon haluamansa palvelun. Ennakkomaksusta asiakas saa QR-koodiin pohjautuvan tunnisteen, jonka avulla hän voi asioida nopeasti jäteasemalla vilauttamalla koodia automaattiseen tunnistautumispäätteeseen. Palvelun käytöstä asiakkaalle muodostuu oma sähköinen kuitti- ja tapahtuma-arkisto. Järjestelmä tukee vahvaa tunnistautumista.

Published On: 1.10.2020 / Categories: Itsepalvelujärjestelmä /